CINOP Young Professionals

CINOP Young Professionals (CYP) is een intern netwerk voor kennisdeling, professionalisering en sociaal contact.

Dit netwerk is opgericht voor en door consultants tot en met 35 jaar. Jaarlijks organiseert CYP een aantal activiteiten, waaronder:

  • Bijeenkomsten/lezingen voor alle medewerkers over een actueel thema.
  • Frisse hersensessies, waarbij CYP’ers door consultants worden ingeschakeld om out of the box mee te denken over een op te stellen offerte of complex project.
  • Workshops in het kader van deskundigheidsbevordering, zoals presenteren in samenwerking met het Nederlands Debatinstituut en het schrijven van artikelen.
Zoeken