Ondernemende professionals

CINOP Advies is een inhoudelijk gedreven, flexibele en open organisatie van ondernemende professionals.

CINOP Advies is (intern) georganiseerd rondom een aantal inhoudelijke kernthema’s en expertisevelden. Onze consultants werken in flexibele samenwerkingsverbanden op het gebied van participatie & integratie, employability & arbeidsmarktmobiliteit of kwaliteit van beroepsopleidingen. Bij voorkeur in een multidisciplinaire aanpak.

Open en professionele cultuur
Onze organisatie kenmerkt zich door een open en professionele cultuur. Daarbinnen werken wij met korte lijnen en bieden wij volop ruimte aan zelfstandig opererende, ondernemende professionals. Ook brengen wij verschillende generaties bij elkaar om zo gebruik te maken van elkaars sterke punten en ervaring. Momenteel zijn er circa 50 consultants in dienst. Daarnaast werken wij met een zogenaamde flexibele schil van associates en externe experts.

Directie en bestuur
Het dagelijks management van CINOP Advies is in handen van Cris van Osch.
 
De algemeen bestuurder van de overkoepelende Stichting CINOP is Huub Dekkers.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de overkoepelende stichting. Deze bestaat uit de volgende leden:
  • De heer drs. L.C.J. (Leo) van den Hoek cmc (Leo van den Hoek & partners bv): voorzitter
  • De heer ir. G.C.F.M. (Staf) Depla (Gemeente Eindhoven)
  • De heer prof. dr. T. (Theo) Wubbels (Universiteit Utrecht)
  • Mevrouw drs. M. ten Hoonte (Randstad Groep)
  • De heer mr. drs. H.P. Kuipers (Fonds Nuts Ohra)
  • De heer drs. L. Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)


Zoeken

Contactpersoon

 Cris van Osch
Cris van Osch
Directie CINOP Advies
06-51690043