Over CINOP

Directie en bestuur

De bestuurder/algemeen directeur van de overkoepelende Stichting CINOP is Huub Dekkers.

De heer H. Dekkers

Functie

Bestuurder/algemeen directeur stichting CINOP

Benoemd sinds

1 juni 2017

Nevenfuncties

·       Lid Raad van Commissarissen Wij zijn JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep) – bezoldigd

·       Lid Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Brabant Zeeland – onbezoldigd

·       Lid Stuurgroep Haya van Sommeren Stichting - onbezoldigd

·       Lid maatschappelijke adviesraad TiSEM - Tilburg School of Economics and Management (TiU) - onbezoldigd

·       Lid Raad van Bijstand TSR VIDAR - onbezoldigd


Het dagelijks management van CINOP Advies is in handen van Cris van Osch

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de overkoepelende stichting. Deze bestaat uit de volgende leden (per 1 juli 2018):

De heer Drs. L.C.J. (Leo) van den Hoek CMC

Functie

Voorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)

Benoemd sinds

1 januari 2011

Aftredend per

31 december 2018 (einde tweede termijn)

Hoofdfunctie

Eigenaar/bestuurder Leo van den Hoek & Partners bv

Nevenfuncties

·  Voorzitter van het bestuur van Stichting gemeenschapshuis De Hoef (dorpshuis in De Hoef met als naam De Springbok) - onbezoldigd

·  Lid van het Dorpscomité van De Hoef - onbezoldigd

·  Voorzitter van de Stichting Koevoet (adopteer een koe) - onbezoldigd


De heer ir. G.C.F.M. (Staf) Depla

Functie

Interim vicevoorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)

Benoemd sinds

1 januari 2012

Aftredend per

31 december 2019 (einde tweede termijn)

Hoofdfunctie

Oud-wethouder Economie, werk & inkomen, beroepsonderwijs, Spoorzone gemeente Eindhoven (t/m 30 mei 2018)

Nevenfuncties

 


De heer prof. dr. T. (Theo) Wubbels

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2015

Aftredend per

31 december 2018 (einde tweede termijn)

Hoofdfunctie

Emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen Universiteit Utrecht

Nevenfuncties

·  Lid raad van toezicht Stichting NUOVO - bezoldigd

·  Voorzitter bestuur Stichting PDO-GGZ - onbezoldigd

·  Voorzitter bestuur European Educational Research Association - onbezoldigd

 

Mevrouw mr. M. (Marjolein) ten Hoonte

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2017

Aftredend per

31 december 2020 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland

Nevenfuncties

·  Bestuurslid Stichting Management Studies - onbezoldigd

·  Bestuurslid Stichting Champs in Stage - onbezoldigd

·  Bestuurslid Stichting Axios/Ajax Challenge - onbezoldigd

·  Bestuurslid Sport en Zaken - onbezoldigd

·  Voorzitter NGSZ – onbezoldigd

·  Lid RvA Webster University - onbezoldigd


De heer drs. L. (Bert) Verveld

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2018

Aftredend per

31 december 2021 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Voorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Nevenfuncties

Alle bezoldigd

·  Lid External Advisory Board on Internationalisation van de Universität Göttingen

·  Voorzitter bestuur Amsterdam Research Institute of Arts and Science

·  Lid stuurgroep Amsterdam Creative Industries Network

·  Lid Auditcommissie Vereniging Hogescholen

 

De heer mr. drs. H.P. Kuipers

Functie

Lid RvT

Benoemd sinds

1 januari 2018

Aftredend per

31 december 2021 (einde eerste termijn)

Hoofdfunctie

Programmaleider Zorg én Perspectief Fonds Nuts Ohra (FNO)

Nevenfuncties

Alle bezoldigd

·  Voorzitter Raad van Toezicht Raedelijn ROS Midden Nederland

·  Voorzitter Commissie Goed Gebruik Hulpmiddelen ZonMw

·  Associate partner Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie

·  Lid bestuur Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel


 


Zoeken

Contactpersoon

 Huub Dekkers
Huub Dekkers
Algemeen Bestuur
06-21634408
 Cris van Osch
Cris van Osch
Directie CINOP Advies
06-51690043