Uw strategische partner in leren

De aanpak van CINOP kenmerkt zich door gepersonaliseerde dienstverlening voor uw specifieke vraagstuk. Vanuit de actuele thema’s flexibilisering, arbeidsmarktleren en professionalisering bieden we u onder andere:

  • ondersteuning bij visie- en beleidstrajecten en de implementatie daarvan
  • programmamanagement en projectleiding
  • deskundigheidsbevordering via trainingen en leergangen
  • teamontwikkeling en –coaching
  • monitoring en evaluatie, data-analyse, beleids- en praktijkonderzoek
  • instrumentontwikkeling.
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en expertisecentrum handicap + studie
zijn onderdeel van CINOP. ecbo ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. handicap + studie ontwikkelt en implementeert samen met stakeholders innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever onderwijs.

Wereldwijd actief
CINOP zet zich ook in voor het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassenen en professionals in het beroepsonderwijs (CINOP Publieke Programma's). Door onze kennis en ervaring rondom het ontwikkelen en inrichten van het onderwijs is CINOP bovendien betrokken bij kennistransfer naar landen waar scholing van jongeren en volwassenen nog in de steigers staat (CINOP Global). 

Zoeken