Anne de Groot

Naam afbeelding

Anne is taalwetenschapper en is expert op het gebied van taaltoetsing en -examinering, taalontwikkeling en Nederlands als tweede taal (NT2). Zij verzorgt regelmatig trainingen voor taal- en vakdocenten over taaltoetsconstructie en het beoordelen van taalprestaties. Tevens begeleidt en adviseert Anne teams in het mbo bij curriculumontwikkeling, in het bijzonder over het taalonderwijs in de opleiding.

Anne is een analytisch en creatief denker die in haar werk gedreven wordt door de constante ontwikkeling en dynamiek in het (taal)onderwijs.

Anne de Groot
Consultant
06-13219784
Linkedin
Zoeken