Nieuws

Jaren

Veel herkenning tijdens netwerkbijeenkomst entreeopleidingen

Naam afbeelding

31 maart 2014

Veel herkenning tijdens netwerkbijeenkomst entreeopleidingen Op 27 maart jl. organiseerde CINOP Advies (m.m.v. ROC de Leijgraaf) een netwerkbijeenkomst over de inrichting van entreeopleidingen. In totaal waren 17 roc’s vertegenwoordigd door circa 30 managers, onderwijsontwikkelaars en docenten. Doel was om successen, vragen en oplossingen bij het invoeren van entreeopleidingen te delen.Inzoomen op ROC de Leijgraaf
Margret Mulders en Mark Oldenburg van ROC de Leijgraaf namen de aanwezigen mee in hun proces bij de invoering van de entreeopleiding. ROC de Leijgraaf is al een aantal jaar geleden gestart met de voorbereidingen op wat nu de ‘entreeopleiding’ worden. Margret en Mark lichtten de overwegingen en aanpak van de Leijgraaf toe. Zij lieten zien tegen welke dilemma’s zij aanliepen, de keuzes die zij hebben gemaakt. Belangrijk houvast in het hele traject was een uitgewerkt projectplan, waarbij alle relevante interne en externe stakeholders betrokken waren. Daarmee is er nog tot op de dag van vandaag breed draagvlak voor entreeopleidingen, zowel bij bestuur en directies als bij docenten. Dat andere roc’s zich vergelijkbare situaties bevinden bleek uit de volgende uitspraak ‘Iedere zin van Margret en Mark is herkenbaar’.

Workshoprondes 
In twee workshoprondes gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. In een van de workshops gingen deelnemers in gesprek met Margret Mulders en Mark Oldenburg om de vertaalslag te maken naar hun eigen praktijk. Deelnemers wilde weten hoe de Leijgraaf omgaat met het bindend studieadvies, het samenvoegen van kerntaken en werkprocessen, de samenwerking met het praktijkonderwijs, de intake en de bekostiging. De tijd vloog om.

In de workshop ‘Begeleiding en beoordeling’ stond de vraag centraal wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een goede instroom, intake, begeleidingsstructuur, het toewerken naar een bindend studieadvies, toetsing en examinering. Daarnaast werd in de groep gesproken over het inzetten van testen en het omgaan met verschillen in een klas. De verschillen in aanpak zette aan tot reflectie op de eigen situatie en aanpak.

In de workshop over curriculumontwikkeling en herontwerp van entreeopleidingen kwam naar voren dat er nog veel inspanningen nodig zijn om een goed curriculum neer te zetten. De deelnemers waren het er over eens dat de CINOP methodiek voor curriculumontwikkeling daarbij houvast en structuur kan geven. In deze workshop is ook gesproken over de inbedding van taal en rekenen in het curriculum. Het lijkt erop dat iedereen een beetje zelf het wiel aan het uitvinden is. Een paar deelnemers hebben daarom het initiatief genomen om met een aantal instellingen gezamenlijk een succesvolle webbased model voor geïntegreerd taal en rekenen voor entreeopleidingen toegankelijk te maken.

Geslaagde bijeenkomst
Onder het genot van een hapje en drankje werden de gesprekken daarna voortgezet. Voorbeelden van aanpakken, formats, stappenplannen en achtergrond informatie worden verspreid onder de deelnemers. Al met al een succesvolle netwerkbijeenkomst.
Zoeken

Contactpersoon

 Paul Steehouder
Paul Steehouder
Senior manager
06-10384048

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube