Nieuws

Jaren

Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Naam afbeelding

26 september 2017

Tijs Pijls en Marijke Dashorst schreven een artikel voor Volwassenenleren.nl. De invalshoek is het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF. Een van de aspecten voor het vormgeven van toekomstgericht opleiden.


Zij gaan in op de recente ontwikkelingen met adviezen en publicaties die eerder zijn gepubliceerd ter ondersteuning van een leven lang leren en het ontwikkelen van flexibel onderwijs voor volwassenen. En de noodzaak van continue scholing als je je baan wilt behouden.

De meerwaarde van het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) en de relatie met ECVET worden uitgelegd. Zoals de verbindingen tussen verschillende vormen van leren en voorkomen van 'dubbel' opleiden, wat motivatieverhogend werkt. Werkgevers, werknemers en opleiders kunnen profiteren van het NLQF. De beschrijving van een kwalificatie met een NLQF-niveauaanduiding biedt ruimte voor vrijstellingen en scheelt in de opleidingskosten.

Lees meer over de uitdagingen en punten waar nog aan gewerkt moet worden. Voorbeelden uit de zorg en sport complementeren het geheel. Lees HIER het complete artikel. 


Wil je graag meer informatie?

Neem dan contact op met Tijs Pijls, Programmadirecteur NCP NLQF, tpijls@ncpnlqf.nl of Marijke Dashorst, adviseur NCP NLQF, mdashorst@ncpnlqf.nl.

Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube