Nieuws

Jaren

CINOP Lentesessie 2018

Naam afbeelding

30 januari 2018

Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Flexibilisering van onderwijs krijgt inmiddels vorm. Denk aan pilots leeruitkomsten, vraagfinanciering, pilots flexstuderen, keuzedelen, derde leerweg en de leerrekening. Veelbelovend!

Of zijn deze stappen slechts een eerste voorbode van het ontwikkelen van een wezenlijk andere kijk op flexibel onderwijs? Blijven we bijvoorbeeld vooral zo sterk denken in arbeidsmarktgerichte kwalificaties? Wat wordt het belang van persoonlijke vorming en socialisatie? Moeten we nog wel leerstof blijven voorschrijven? Houdt de school haar positie als dominante leerplek? Welke rol gaat ICT in leren vervullen? Blijft het denken in examenscores, doorstroomcijfers en rendementen houdbaar? Welke positie is er nodig voor docenten die een rol willen vervullen in dat toekomstige onderwijs?

Kortom: wat is er nodig zodat onderwijs écht een baanbrekende en vernieuwende rol kan spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat?

Programmering
Keynote spreker op deze Lentesessie is Professor Dr. Joseph Kessels. Hij neemt ons mee in zijn visie op onderwijs dat lerenden helpt om vakbekwaam te worden, een sterke leeridentiteit te ontwikkelen en hun geloof in eigen kunnen te stimuleren. Autonomie en nieuwsgierigheid zijn daarbij sleutelwoorden. Hij schetst een vergaand perspectief op toekomstig onderwijs in een wereld van Leven Lang Leren.

Fokke Aukema vertelt over zijn voormalige functie als Programmamanager Deeltijdonderwijs bij de HAN. Hier was hij verantwoordelijk voor de integrale aanpak van flexibilisering van het onderwijs voor werkenden. In 2017 Kreeg Fokke een eervolle vermelding in de ScienceGuide als een van de Top-10 'influencers' in het hoger onderwijs. Momenteel is Fokke werkzaam als Sectorhoofd Staf Politieacademie waar hij onder meer verantwoordelijk is voor onderwijs, bedrijfsvoering, examinering en internationalisering. Maar natuurlijk komen ook aansprekende praktijkvoorbeelden van  flexibel beroepsonderwijs aan bod. Studenten lichten hun ervaring daarmee toe!

Programma

Download hier het conceptprogramma (versie 21-02-2018).

Registratie

Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Meldt u zich daarom tijdig aan via onderstaande registratielink.Voor wie?
De Lentesessie is voor alle professionals in de wereld van het beroepsonderwijs (zoals onderwijsmakers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, bestuurders) die werk willen maken van toekomstbestendig onderwijs.

Wanneer?
Donderdag 29 maart 2018.

Praktisch
Locatie
Theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
Kosten
De kosten voor deelname bedragen €35,--.
Tijden
13.30 - 14.00 uur Inloop
14.00 - 16.15 uur Programma met intermezzo's
16.15 - 17.30 uur Borrel

 


Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube