Nieuws

Jaren

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Naam afbeelding

28 maart 2018

Het raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het raamwerk biedt handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.

Het raamwerk is onlangs tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen, met ondersteuning van MBO Raad, VO-raad en OCW.
Onder de term 'jongere' worden zowel leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) alsook studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) verstaan. 

Doelen
  • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en -begeleiding van jongeren binnen de scholen.
  • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie: verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
  • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld. 
  • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.
Het raamwerk is ontwikkeld voor de volgende drie doelgroepen:
  1. de begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten/mentoren/coaches); 
  2. de specialistische loopbaanbegeleiders (LOB-coördinator/loopbaanadviseur/decaan); 
  3. de coördinatoren en beleidsmakers LOB (decaan/LOB-coördinator of leidinggevende).

Opdracht
CINOP gaat, in opdracht van het Expertisepunt LOB VO-MBO, het raamwerk voor loopbaanbegeleiding van jongeren uittesten. Met verschillende functionarissen LOB worden gesprekken gevoerd. Ervaringen en tips worden hieruit meegenomen om het raamwerk verder te optimaliseren.
Lees hier meer over het raamwerk.
Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube