Nieuws

Jaren

Aanpak onderwijslogistieke vraagstukken mbo-teams

Naam afbeelding

23 april 2018

Iedere onderwijsverandering is een onderwijslogistiek vraagstuk. Onderwijslogistiek gaat namelijk over het organiseren van het onderwijs in teams.  Hoe organiseer je het aanbod van keuzedelen, maatwerk (versnellen, vertragen), een brede opleiding of bijvoorbeeld hybride onderwijs? Onze ervaring is dat teams vaak te snel in oplossingen denken alvorens het probleem te onderzoeken. Het gevolg hiervan is, dat de uitgevoerde oplossing in het team achteraf niet het antwoord blijkt te zijn op het probleem. Zonde van de tijd en energie! We reiken een handvat aan om dergelijke vraagstukken in teams op te pakken.


Tekstvak: Onderwijslogistiek gaat dus over het organiseren van het onderwijs. We benaderen onderwijslogistiek daarom vanuit een ketenbenadering, waarbij alle processen elkaar beïnvloeden en direct of indirect ondersteunend zijn aan het onderwijs dat in de klas wordt aangeboden. Een verandering in bijvoorbeeld de inzetplanning heeft effect op het aangeboden onderwijs en een verandering in de Onderwijs- en Examenregeling heeft effect op het voorlichtingsmateriaal. Dit geeft aan dat onderwijslogistieke vragen complexe ketenvraagstukken zijn om op te lossen. De Special Interest Group (SIG) Onderwijslogistiek heeft een gemeenschappelijke taal ontwikkeld om het gesprek te voeren over onderwijslogistiek en heeft dit visueel weergegeven in het Honingraatmodel.[1] Dit helpt om eenzelfde taal te spreken.


Tekstvak: Welke stappen kunnen we doorlopen om tot een weloverwogen en gefundeerde oplossing te komen? In teams gebruiken wij de ‘Waaier-aanpak’ om de onderzoekende aanpak samen met docenten te structureren en vereenvoudigen (zie afbeelding). Deze waaier bestaat uit zes stappen: van contextanalyse en probleemanalyse (In welk licht plaatsen we het probleem? Welke bronnen geven informatie over het probleem? Wat is de onderzoeksvraag? Et cetera) tot aan het delen van het advies. Naar de uitspraak van Einstein ‘If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solutions’ ligt de nadruk op het doorgronden van het probleem. Mogelijke oplossingen zullen hierna relatief eenvoudig volgen. De waaier bevat de denkstappen die teams in staat stellen om gerichte plannen te maken voor het oplossen van onderwijslogistieke vraagstukken.

 

Tekstvak: Logistieke vraagstukken oplossen vragen nadrukkelijk om 21ste-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Binnen de 21ste-eeuwse vaardigheden worden deze als denkvaardigheden beschouwd.[2] Hoewel deze vaardigheden steeds vaker op de agenda staan voor de ontwikkeling van studenten, zijn deze vaardigheden minstens zo belangrijk voor docenten. Bij het oplossen van onderwijslogistieke vraagstukken zijn meerdere oplossingen mogelijk en ligt de nadruk op de analyse naar de beste oplossing binnen de begrenzing van randvoorwaarden. De waaier symboliseert het continue stellen van scherpe kritische vragen en het innemen van verschillende perspectieven. Het gaat om het belichten van het vraagstuk vanuit het perspectief van de student, het team en de organisatie. We noemen dit ook wel het pendelen tussen perspectieven en zien dit als hulpmiddel om het vraagstuk te doorgronden.


Dowload hier het artikel.


Meer weten?

Benieuwd naar ons trainingsaanbod of mogelijkheden voor teambegeleiding (maatwerk) bij het aanpakken van onderwijslogistieke vragen? Neem vrijblijvend contact op met Raisa van Winden of Jeroen Kraan. 

[1] Special Interest Group Onderwijslogistiek, SURF. (2014) Onderwijslogistiekmodel: Beter communiceren door een gemeenschappelijke taal.

[2] I. Christoffels & P. Baay (2016). De toekomst begint vandaag: 21e-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs.


 

Zoeken

Contactpersoon

 Raisa van Winden
Raisa van Winden
Consultant
06-10970910
 Jeroen Kraan
Jeroen Kraan
Consultant
+31 6-10207797

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube