Nieuws

Jaren

Welke oplossingen zijn er voor een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken?

Naam afbeelding

19 april 2018

Op vrijdag 6 april 2018 organiseerden 25 arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners uit uiteenlopende sectoren voor het eerst een nationale O&O-conferentie. Centraal stond de vraag: Welke oplossingen zijn er voor de actuele vragen over een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken?     

 

Uit de bijdragen van sprekers, onder andere de Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees en de voorzitter van de SER Mariette Hamer en discussies onder panelleden, waaronder Harry van der Kraats (VNO) en Han Busker (FNV) tekenden wij het volgende op:

 • Nodig is dat sterk wordt ingezet op leercultuur en de eigen regie lerende als dé componenten van leven lang ontwikkelen;
 • Mogelijk gefaciliteerd door individuele leerrekeningen, ter vervanging van vouchers en fiscaliteiten;
 • Samenwerking O&O-fondsen is noodzakelijk om intersectoraal loopbaanbeleid mogelijk te maken en de positie van flexwerkers mee te wegen;
 • Een focus op opbouw vanuit initiatieven en best practices in de regio verdient de voorkeur boven een landelijk aangestuurd pact en programma;
 • Onderkend wordt dat je dicht bij het individu moet zijn om goed aan te kunnen sluiten op de ontwikkelvragen.

Bijzonder hoogleraar Marc van der Meer hield de betrokkenen meerdere actiepunten voor:

 • optimaliseer dienstverlening vanuit de sectorfondsen;
 • bevorder het ontstaan van een lerend systeem;
 • werk aan nieuwe definities van vakmanschap;
 • respecteer en benut regionale verschillen.

Hij suggereerde onder meer de volgende inhouden om in de komende vijf jaar werkelijk tot de beoogde leercultuur te komen:

 • een loopbaan-APK voor iedereen;
 • Leerwerkarrangementen voor (kwetsbare) groepen;
 • Herwaardering van vakmanschap en stimulering van meesterschap en meestertitels;
 • Flexibel post-initieel onderwijsaanbod en hybride vormen van leren en werken.

Vanuit de bijdragen en discussies tekende zich al een duidelijke een ‘to do-lijst’ af:

 • experimenteer per sector met instroom uit andere sectoren;
 • benoem de meerwaarde voor achterban;
 • sluit aan op individuele ambities;
 • bouw voort vanuit goede voorbeelden;
 • betrek de specifieke positie van flexwerkers ;
 • werk samen aan een gedragsverandering ten behoeve van een sterke leercultuur.

Op 30 mei organiseert de SER een vervolgbijeenkomst, waarbij alle O&O-organisaties zijn uitgenodigd om te praten over wat er al gebeurt, wat versterkt kan worden en wat daarvoor nodig is. Bovendien zijn er tijdens de conferentie afspraken gemaakt voor een werkagenda om kennis en ervaring uit te wisselen en progressie te bespreken op eigen regie en het ontwikkelen van een permanente leercultuur.

Een uitgebreid verslag is in te zien via https://oenoconferentie.nl/OenOkrant.pdf

Voor CINOP is dit een wezenlijk thema. Wij streven na dat Nederland vanaf 2022 nummer 1 is in leren en werken met partners in overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen aan passende oplossingen om tot een effectief leven lang ontwikkelen te komen. Wij houden u graag op de hoogte!

Zoeken

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube