Klantcases

Module onderwijslogistiek voor LC/LD-docenten

Naam afbeelding

Om onderwijsvernieuwingen optimaal te organiseren, heeft het roc van Amsterdam diverse standaarden ontwikkeld. Eén van die standaarden is bedrijfsvoering waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de onderwijslogistiek.

Aan het woord Sietske Sportel, consultant CINOP:

“Het roc realiseert zich dat ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van didactiek en klassenmanagement ook iets vragen van de onderwijslogistiek. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan maatwerk voor studenten. Van de logistiek vraagt dit onder andere meerdere instroommomenten, evc-procedures, variabele doorlooptijd et cetera.

Visie op excellent en professioneel docentschap
Naast een visie op onderwijs, onderwijsvernieuwingen en standaarden heeft het roc een duidelijke visie op excellent en professioneel docentschap. Binnen teams is er steeds meer sprake van functiedifferentiatie en differentiatie in rollen, taken en expertises. Zij stimuleren competentieontwikkeling en teamontwikkeling. Zo is er een uitgebreid scholingsprogramma ontwikkeld voor LC en LD docenten.

Leergang onderwijslogistiek
Een van de scholingsmogelijkheden is de leergang onderwijslogistiek die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van excellente docenten met als specialisatie onderwijslogistiek.

Docent-deelnemer module onderwijslogistiek: “Het heeft me anders doen kijken naar de schoolorganisatie. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.”

Doel module
Doel van de leergang is LC en LD docenten kennis en vaardigheden aan te reiken op het gebied van de onderwijslogistiek. Door deze kennis en vaardigheden is de docent in staat zijn team te helpen de onderwijsvraag te vertalen naar organiseerbare programma’s.

Docent-deelnemer module onderwijslogistiek: “Ik heb veel meer inzicht gekregen hoe alles binnen het onderwijs met elkaar samenhangt, wat er gebeurt als je aan een radertje draait.”

Kennis en vaardigheden
Die kennis en vaardigheden zijn breed en divers.

  • Zo overziet een docent door het volgen van de module de randvoorwaarden waarbinnen de logistieke oplossingen gevonden moeten worden en is hij in staat om ‘out of the box’ oplossingen aan te dragen om recht te doen aan de didactische uitgangspunten.
  • De docent inspireert zijn collega’s om verder te kijken dan de gangbare onderwijsmodellen en steeds het wenselijk didactisch handelen als uitgangspunt te nemen voor de programmering in plaats van vermeende onmogelijkheden.
  • De expert is in staat om op conceptueel niveau over organisatievraagstukken na te denken en zijn collega’s daarin mee te nemen. Hij kan de consequenties overzien van de overgang naar fase 2, 3 en 4 (van de cgo-ontwikkeling) voor de logistiek van het curriculum.
  • Daarbij kan hij zich gemakkelijk oriënteren op de literatuur over onderwijslogistiek en is in staat om elders gevonden oplossingen te analyseren op hun bruikbaarheid voor de eigen praktijk.
  • Hij kan ict-toepassingen inzetten (of laten ontwikkelen) om complexe en flexibele organisatievormen mogelijk te maken.
  • Ten slotte kan de excellente docent met expertisegebied onderwijslogistiek adviseren over de sturingsmogelijkheden op de verschillende niveaus in de organisatie (welke kaders voor de logistiek moeten op welk niveau worden bepaald) met als doel de kwaliteit van de logistieke oplossingen te vergroten.


Gezamenlijke expertise
CINOP heeft in samenwerking met het Centrum voor Nascholing en APS deze leergang ontwikkeld. Door de ervaring en expertise van deze drie organisaties te bundelen, is er een mooie leergang voor LC en LD docenten ontwikkeld. Een leergang waarin de eigen praktijk en relevante casus van de docent centraal staat en die hen veel nieuwe en bruikbare inzichten oplevert. Krachtig is ook dat er bij CINOP, het Centrum voor Nascholing en APS veel ervaring is op alle gebieden die met onderwijslogistiek samenhangen en hoe deze op elkaar ingrijpen, elkaar kunnen versterken of ontwikkelingen kunnen belemmeren.”

Docent-deelnemer module onderwijslogistiek:
"Vooral het principe 'flexibiliseren door standaardiseren' heeft me doen beseffen dat door ons onderwijs te standaardiseren er veel meer mogelijkheden ontstaan om maatwerk te leveren aan de student."

Zoeken