Klantcases

Partner in proces bij Rijn IJssel

Naam afbeelding

“CINOP Advies is een samenwerkingspartner die ons begeleidt bij een ambitieus traject van kwaliteitsverbetering van onze examinering en bijbehorend professionaliseringsprogramma. De adviseurs hebben voldoende oog voor de interne processen en schromen tegelijkertijd niet om ons een spiegel voor te houden”, aldus Kitty Oirbons, Lid College van Bestuur Rijn IJssel

Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio Arnhem. De school zet al geruime tijd in op de verbetering van de kwaliteit van de examinering. Eind 2012 is besloten, mede naar aanleiding van de resultaten van het Inspectieonderzoek in het kader van de Staat van de Instelling, om samen met CINOP Advies een stevig traject in te zetten. Dit traject heeft als doel het examenmanagement te versterken en een integrale kwaliteitsslag te slaan. Zo is het afgelopen jaar het Handboek Examinering ontwikkeld en wordt hard gewerkt aan de professionalisering van de examenfunctionarissen.

Partner in proces
Kitty Oirbons beschrijft de rol van CINOP Advies hierbij als ''een partner in het proces''. CINOP brengt veel inhoudelijke expertise en deelt op een integere wijze ervaringen vanuit andere instellingen. Daarnaast is CINOP van meerwaarde door een kritische blik en het vermogen om in een complex proces een helicopterview te houden. De ''ogen van buiten'' hebben volgens Oirbons het effect dat betrokkenen scherp blijven, het tempo hoog blijft en de kwaliteitsslag meer integraal in plaats van gefragmenteerd aangepakt wordt.

Omdat het proces complex is en het soms schuurt tussen verschillende actoren, zoeken de adviseurs van CINOP en Rijn IJssel continue samen naar een effectieve aanpak. CINOP neemt hierbij waar nodig het voortouw door betrokken te activeren, maar doet soms ook een stapje terug als interne processen daar om vragen.

Al met al ''een constructieve samenwerking!’’, aldus Kitty Oirbons, (Arnhem juli 2014).
Zoeken

Contactpersoon

 José Dams
José Dams
Senior consultant
06-12507527