http://cinopadvies.nl/1_3778_Focus_op_flexibilisering.aspx
http://www.cinopadvies.nl/1_2973_Aan_de_slag_met_de_kwaliteit.aspx
1_3866_Trainingsaanbod_2017-2018.aspx
http://taalkitdutch.nl/
94_2857_Vakbekwaamheid_in_de_branche.aspx
 
 
 
 
 

Wie zijn wij

CINOP Advies is een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Voor een breed scala aan klanten werken wij aan oplossingen binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

overzicht nieuws
Maatregelen onderwijs in regeerakkoord

Maatregelen onderwijs in regeerakkoord

Het kabinet wil vooral investeren in de bestrijding van kansenongelijkheid, het stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs.
Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF. Een van de aspecten voor het vormgeven van toekomstgericht opleiden.
Bent u al lid van het Platform MVT in het mbo?

Bent u al lid van het Platform MVT in het mbo?

Benieuwd naar de laatste landelijke en Europese ontwikkelingen in het moderne vreemde talenonderwijs? Heeft u behoefte aan kennisdeling en samenwerking op het gebied van mvt in het mbo? Word lid van het Platform MVT in het mbo.
Is uw herontwerp IHKS geslaagd?

Is uw herontwerp IHKS geslaagd?

Evaluatie Invoering Herziene Kwalificatiestructuur
CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

CINOP Advies laat docenten flexibel onderwijs ervaren: blended en op basis van leeruitkomsten.
Project Ouderen & Digivaardigheden

Project Ouderen & Digivaardigheden

Het pilotproject is gericht op laagopgeleide 55+’ers uit de regio’s Amsterdam, Middelburg en Tilburg.

Publicaties

overzicht publicaties

CINOP Academie Trainingen 2017-2018

Overzicht aan van meer dan 30 trainingen voor het mbo en hbo. Allemaal incompany en direct toepasbaar in de praktijk.

Een landelijk dyslexieprotocol mbo, en nu?!

Wilt u uw studenten met dyslexie ondersteuning op maat bieden in onderwijs en examinering? Zoekt u naar mogelijkheden om opleidingsspecifieke ruimte te creëren in instellingsbreed dyslexiebeleid? Of weet u niet precies welke plaats dyslexiebeleid in uw aanpak voor passend onderwijs heeft?

Even praten over...jou, school en de toekomst

CINOP gesprekstool bij loopbaangesprekken (LOB): Geef aan hoe het met je gaat. Thuis en op school, met vrienden/vriendinnen, bij het sporten/andere hobby’s. Zit je lekker in je vel? Wat gaat goed en wat niet?

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college

Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.

Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim

Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.

Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)

In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Maak kennis met onze consultants

overzicht medewerkers
Vorige
Volgende
p
Naam
Functie
Profiel
CINOP film
Zoeken

CINOP Kerstgroet

CINOP Kerstgroet

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube
IN DE MEDIA
Beroepsbegeleidende leerweg verdient upgrade
17-10-2017 | ScienceGuide
- In de race tussen automatiseren en opleiden dreigt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het mbo het onderspit te delven. Chiel...


Maatschappelijke diensttijd bestaat al bij Friese Poort
17-10-2017 | MBO-Today
Het regeerakkoord stimuleert jongeren zes maanden vrijwilligerswerk te doen in een maatschappelijke organisatie. Onder de naam ‘Community...


Hybride vakdocenten bij het Scheepvaart en Transport College
16-10-2017 | Techniekpact
Het werk in de sectoren scheepvaart, transport en havenindustrie wordt steeds complexer. De vraag naar goed opgeleide medewerkers stijgt....


Samenwerken aan onderzoek: leuk en belangrijk, maar hoe dan!?
13-10-2017 | NRO
Onderzoek door leraren, met begeleiding van onderzoekers: hoe werkt dat? In de pilot Werkplaatsen Primair Onderwijs kunnen de betrokkenen...


Vakman wil duurzaam inzetbaar blijven en vertrekt
13-10-2017 | Arbo Online
‘Geen vakman meer te krijgen.’ Menigeen heeft die verzuchting geslaakt de laatste vijf tot tien jaar. Toch zit er wel waarheid in, blijkt...


Scholier leert ‘levensecht’ over oorlogsrecht
13-10-2017 | The Post Online
DEN HAAG - Het Rode Kruis gaat een virtual reality spel inzetten bij lessen over het humanitair oorlogsrecht. De bedoeling is dat...


Nieuwe campus ROC Midden Nederland is een 'gemeenschap'
12-10-2017 | AD.nl
Onder grote belangstelling is vanmiddag de campus van ROC Midden Nederland aan de Disketteweg geopend. Op de campus zijn alle...


Landelijke studiedag Netwerk Burgerschap
12-10-2017 | MBO-Today
Vrijdag 13 oktober vindt de landelijke studiedag van het Netwerk Burgerschap plaats. Centraal staat het thema ‘van visie naar praktijk’....


Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend
12-10-2017 | Rijksoverheid.nl
9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen...


Specialistische vakmensen hebben betere kansen op arbeidsmarkt dan breed opgeleide vakmensen
12-10-2017 | NRO
Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht...


Oudere en laagopgeleide steeds slechter aan baan in de regio
12-10-2017 | AD.nl
Laagopgeleiden en 55-plussers profiteren slecht van de economische groei in de regio. Zij hebben steeds meer moeite een baan te vinden.


Meer kans op baan voor mbo'er met specialistische studie
12-10-2017 | Provinciale Zeeuwse Courant
Mbo'ers die een specialistische studie voor bijvoorbeeld automonteur of tuinontwerper doen, hebben de beste kans om snel werk te vinden....


Kamerbrief over reactie op het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’
10-10-2017 | Rijksoverheid.nl
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een...


Rutte-III houdt vast aan prestatiebekostiging
10-10-2017 | ScienceGuide
- Het hoger onderwijs krijgt er geen geld bij van Rutte-III en moet bezuinigen. Opleidingen die onvoldoende leiden tot baankansen worden...


Steeds meer mbo-studenten naar buitenland
10-10-2017 | SBB
Nederlandse mbo-studenten gaan steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7% een buitenlandervaring op...


Groen onderwijs gaat naar ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
10-10-2017 | GroeneRuimte
Het groen onderwijs zal op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd worden als het reguliere onderwijs. Daar past bij dat het groen...


De rekentoets verdwijnt weer op middelbare scholen
10-10-2017 | Metronieuws.nl
Zit je op de middelbare school en ben je geen rekenwonder? Dan hebben we goed nieuws voor je: de rekentoets verdwijnt namelijk weer. Het...


Nieuw kabinet: veel experimenten voor het mbo
10-10-2017 | MBO-Today
Het nieuwe kabinet heeft flink wat plannen voor modernisering in het mbo. Zo komen er experimenten voor vraagfinanciering, een verlengde...


Ruim €1 mrd extra voor onderwijs
10-10-2017 | Het Financieele Dagblad
Leraren in het basisonderwijs krijgen meer geld, de klassen worden kleiner en ook techniekonderwijs op vmbo krijgt een impuls.


Schuyt: ‘Onderwijs en onderzoek zijn een zaak voor alle inwoners van Nederland’
10-10-2017 | De Dikke Blauwe
Het onderwijs staakt en de Vereniging van Universiteiten trekt al jaren in Den Haag aan de bel. Meer geld voor onderwijs en onderzoek is...