Overzicht klantcases

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject
Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.
Windesheim zet in op inzetbaarheid in de Zorg
In de Zorgsector dreigt een groot tekort van duizenden medewerkers. Dit tekort zal alleen maar opgelost kunnen worden als er werk gemaakt wordt van scholing van zij-instromers en carrière switchers.
Scholing Onderwijslogistiek LC-docenten ROC van Amsterdam en ROC Flevoland
CINOP verzorgt de module Onderwijslogistiek in het post-hbo-scholingstraject van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.
 
Zwolse 4 slaat de handen ineen
Deltion, Landstede, Groene Welle en Cibap met CINOP aan de slag met onderwijsvraagstukken.
Wegwijzer opleidingsstructuur Aziatische horecasector
Voor passend opleidingsbeleid en doorscholing in de branche.
Leven Lang Leren Labs voor aantrekkelijk en leuk onderwijs voor volwassenen
Prioriteit voor het huidige kabinet.
 
Toekomstbestendige opleiding Tweewielertechniek
Met een hybride leeromgeving theorie en praktijk in passende mengvorm
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.
Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart
De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 
Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college
Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.
Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim
Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.
Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)
In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.